Yeni Vergi Affıyla İlgili Tüm Detaylar

  • 04 Haziran 2017
  • 2.675 kez görüntülendi.
Yeni Vergi Affıyla İlgili Tüm Detaylar

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili kararname Resmi gazetede  27 mayıs ta yayınlandı.

3 Haziran 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ile yapılandırmada Dikkat edilecek hususlar ,ne zamana kadarki vergi ve cezalar yapılandırılabilecek,kimler vergi affından yararlanabilecek sorularının cevapları belirtildi.1-

Alacağın Türü ve Dönemi

7020 sayılı Kanunun kapsamına, 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir.

Kanun kapsamına giren vergiler, vergilendirme dönemleri aşağıdaki gibidir.

31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, ait beyanlar,vergi cezaları trafik cezaları bu kapsamdadır.

Vergilendirme dönemi martın ilk 15 gününde olan mükellefler bu kanun kapsamından yararlanabirliken,martın 15. gününden sonra vergisini ödeyen mükellefler yapılandırmadan yararlanamamaktadır.

Örneğin, 1-15 Mart 2017 vergilendirme dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisinin vergilendirme döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Mart/2017 ayına rastladığından kapsama girmekte, 16-31 Mart 2017 vergilendirme dönemi ise dönemin bitim tarihi Mart/2017 ayında olmakla birlikte beyanname verme süresi Nisan/2017 ayına sirayet ettiğinden kapsama girmemektedir.

Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetler!

Şubat/2017 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Mart/2017 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.

-Vergilendirme dönemi 3 aylık olarak belirlenen mükellefiyetler

Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Mart/2017 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, Mart/2017 ayından sonraya rastlayanlar kapsama girmemektedir.Görüldüğü üzre vergi dönemi 3 aylık olan mükellefler mart ayı sonuna kadar ki vergi döneminde iseniz yapılandırmadan yararlanabiliyorsunuz. Fakat 2017 nin ilk 3 aylık vergi mükellefleri beyannamelerini Nisan ayında verdikleri için yapılandırmadan yararlanamamaktadır.

 

Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri

Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2016 takvim yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2017 takvim yılına ilişkin vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.

2016 takvim yılına ilişkin olarak 2017 yılının Şubat ve Mart aylarında beyan edilen gelir vergisi birinci taksitleri Kanun kapsamına girmektedir.

Ayrıca, 2016 takvim yılına ilişkin olarak Nisan/2017 ayında beyan edilmesi gereken kurumlar vergisinin Kanun kapsamında olmadığı tabiidir.

2016 yılı kıst dönemlerine ilişkin olup vergi mevzuatı gereği 2017 yılı içerisinde verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinden, beyanname verme süresinin son günü 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olanlar kapsama girmektedir.

 Veraset ve intikal vergisi mükellefiyetleri

Bu vergi türünde, beyanname verme süresinin son günü 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olan ve 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsama girmektedir.

Belediyelere Olan Borçların Yapılandırılması?

Belediyelere ödenecek olan Emlak vergileri,su ,katı atık,çevre,reklam,ilan vb. vergilerde kanun kapsamındadır.

Burada dikat edilmesi gereken reklam ve ilan vergileri beyannameleri 1 ay sonrasına verildiği için mart ayının vergisi Nisan da beyan edildiği için kanun kapsamına girmemektedir.

Belediyelere ödenmesi gereken çevre,katı atık,vb vergilerin son ödeme tarihi mart sonun kadarsa bu kanundan yararlanılabiliyor.

Başvurular Nereye Nasıl Yapılır?

Yapılandırma başvurularını ;

Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçluların,      30 Haziran 2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

Motorlu Taşıtla İlgili Vergiler?

Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de başvuru yapabileceklerdir.

Yada aynı şekilde internet sitesinden başvuru yapılabilir.

Son Başvuru Süresi Ne Zaman?

Yapılandırmalar için son gün 30 Haziran 2017  belirtildi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ