Yapılandırma Hakkında Haciz ve Araçlarla İlgili Cevaplar

  • 17 Haziran 2017
  • 173 kez görüntülendi.
Yapılandırma Hakkında Haciz ve Araçlarla İlgili Cevaplar

Ödeme Süresi Mücbir Sebep Nedeniyle Ertelenmiş Olan Borçlar Yapılandırma Kapsamında Mıdır?

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, yapılandırma kapsamına giren ve ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi ve yönetim kurulu kararları gereği 31/3/2017 ve öncesi dönemlere ait ertelenmiş olan borçların da bulunması halinde, erteleme süresine ilişkin Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır. Erteleme kapsamına giren ve erteleme süresinin başladığı tarihten önce kesinleşmiş borçlar için yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ertelemenin başlangıç tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacaktır.

 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunulduğunda, İşverenlerin Kurumumuza Olan Borçlarından Dolayı Üçüncü Kişilerdeki Hak Ve Alacaklarına 6183 Sayılı Kanunun 79 Uncu Maddesine Göre Konulmuş Hacizler Kaldırılır Mı?

Borçlular tarafından yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler; -Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, borcun tamamının ödenmesinin,

-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise, ilk taksitin ödenmesinin ardından kaldırılacaktır.

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunulduğunda Taşınır Ve Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hacizler Kaldırılır Mı?

Kanunun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı talep edilmesi kaydıyla daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir. Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;

– Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından tümüyle,

– Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla, kaldırılacaktır.

 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunulması, Haciz Ve Satış İşlemlerini Durdurur Mu?

Yapılandırma talebinde bulunan borçluların, yapılandırma kapsamına giren borçları yapılandırıldığında bu borçlar için haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır.

 Yapılandırma Öncesi Haczedilmiş Ve Trafikten Men Edilerek Otoparka Çekilmiş Araçlar Üzerindeki Yakalamalar Hangi Hallerde Kaldırılır?

Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparka çekilmiş araçlar üzerindeki yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş olunması şarttır

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ