İŞ Kazasını Bildirmeyene Ceza Ne Kadar?

  • 30 Ekim 2016
  • 148 kez görüntülendi.
İŞ Kazasını Bildirmeyene Ceza Ne Kadar?

İş kazası,İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan hal ve durumları sonucunda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay olarak tanımlanmıştır.

Yeni yayınlanan SGK genelgesi ile,  iş yerinde kaza geçirip rapor alan kişi iş görmezlik parası alıyor. Kişi eğer %10 ve üzeri kayba uğrarsa sürekli iş göremezlik raporu veriliyor ve kişi çalışmaya devam etse bile aylık almaya devam ediyor.

İŞ KAZALARI HANGİ DURUMLARI KAPSIYOR

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının işyerinde ve ya işyerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Ör: Kişi servisten inerken kaza geçirirse iş kazası , yoldan karşıya geçerken çarpılırsa iş kazası değildir. Fakat işyeri sınırları içinde top oynayan bir kişi bacağını kırarsa iş kazası sayılır.

Sigortalının işyerinde kalp krizi geçirmesi veya başka bir hastalık nedeniyle ölmesi ya da ruhen ve bedenen hemen ya da sonradan engelli hale gelmesi iş kazasına giriyor. İşyerinin dışındaki kazalarda en önemli kriter, işveren tarafından görevlendirme veya işin niteliği gereği yapıldığı sırada olması. Örneğin, beyaz eşya servisinde çalışan işçinin buzdolabı tamiri için gittiği binada dengesini kaybederek düşmesi sonucunda yaralanması iş kazası sayılıyor.

İşveren tarafından görevlendirilen bir personel temel ihtiyaçlarından birini karşılarken ölür veya kaza yaparsa iş kazası sayılıyor. Örneğin görevli olarak başka bir ilçeye gittiniz. Wc ye girdiniz ayağınız kaydı yaralandınız. İş kazası geçirmişsinizdir. Fakat o esnada bir kahvehaneye girer çay için oturur ve kaza geçirirseniz bu işi ile ilgili bir ihtiyaç olmadığı için iş kazası sayılmaz.

Buna karşılık, işçinin servisten inip yolun karşısındaki iş yerine gitmek için yolu geçerken uğradığı trafik kazası, sigortalının getirilip götürülme hali sona erdiği” gerekçesiyle iş kazası kabul edilmeyecek.

ÇALIŞAN ANNE SÜT İZNİNDEYKEN DE İŞ KAZASI SAYILIR MI?

55510 sayılı kanuna göre ;emziren anne süt saatlerinde kaza geçirirse İş kazası sayılır.

Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatına tabi olup olmadığına bakılmaksızın yine bu mevzuatta belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda kaza geçirirse iş kazası sayılır

İŞ KAZASI 3 İşGÜNÜ İÇİNDE BİLDİRİLMELİ

İşverenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 2 bin 603 lira para cezası söz konusu, iş kazalarını kuruma 10 gün içinde bildirmeyen sağlık kuruluşlarına da aynı tutarda ceza uygulanıyor.

Haber verilmezse ödenek işverenden tahsil ediliyor. İş kazalarının, işverenler tarafından derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ise 3 iş günü içinde bildirim yapılmak zorunda. Esnaf statüsünde çalışanlara, kaza sonrası Hastanede yatmaları gerekirse, bildirim için bir aylık süre tanınıyor. Ancak, her durumda, taburcu olduktan itibaren üç iş günü içinde bildirim yapılması zorunlu. Bir başka ifadeyle, kazadan sonra beş gün hastanede yatan kişinin, 30 günlük süreyi beklemeden, üç iş günü içinde başvurması gerekiyor.

Bildirim yapmakta gecikilmesi halinde, bu süre içinde sigortalıya ödenmesi gereken iş geçici göremezlik ödeneği işverenden tahsil ediliyor.

SGK çıkan masrafları kusurlu ise işverene rücu ediyor

İş kazası eğer işverenin kusurundan kaynaklanmışsa, SGK, kaza yapan işçi için gerçekleştirilen hastane masrafları ile engelli hale gelen işçiye ödenecek iş göremezlik aylıklarını, kusuru oranında işverene rücu ettirerek tahsil eder. Örneğin, mevzuata göre iş yerinde çizme kullanılması gerektiği halde çizmenin yalıtım özelliği taşımaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu kaza meydana gelirse işveren sorumlu tutuluyor.

Böyle bir kazada işçi yüzde 20, işveren yüzde 80 kusurlu kabul edilirse, SGK’nın yaptığı ödemenin yüzde 80’i işverenden tahsil edilir.

Kavgada komşuyu yaralayan SGK’nın masraflarını öder

Sigortalı bir komşusunu kavgada yaralayarak hastanelik eden kişi, SGK’nın o kişi için yaptığı hastane masrafları ile geçici iş göremezlik ödeneklerini kuruma ödemek zorunda kalır.
günlük iş göremezlik ödeneği dikkate alınıp raporlu gün sayısıyla çarpılıyor.

MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİLMEMESİ DE AYNI KAPSAMDA

İşe girişte çalışandan alınması gereken sağlık raporu alınmadığı takdirde bu işveren kusuru olarak görülüyor ve hastanın ilk hastahane masrafları ile hasta çalışana ödenecek toplu para işverenden kesiliyor.

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanuna göre;  Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya  ödenen geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca işverenden tahsil edilecektir.

İŞ KAZASI HAKKI KİMLERİ İLGİLENDİRİR?

İşçiler (4/a) Kendi adına bağımsız çalışanlar, (esnaf-4/b) cezaevi atölyelerinde çalışan tutuklu ve hükümlüler.

Çırak ve stajyerler.

Çalışmaya devam eden vazife malulleri, İŞKUR’un düzenlediği programlara katılan kursiyerler, Türk müteahhitlerince yurt dışında çalıştırılan işçiler.

Tarım veya orman işlerinde süresiz olarak çalışanlar.

Ev hizmetlerinde çalışanlar, İntörn statüsündeki iler.

                                                 İş göremezlik parası nasıl alınır yazımız için tıklayın

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ